Challenge Ranking  Oʻzbekiston

Sample

Quyidagicha hisoblashda yo'lni bosib o'tasiz.

1+2=3 , 3-1=2 , 2×3=6 , 6-10=-4 , -4+4=0 , ・・・・ 

Ikki marta bir yo'lni bosib o'tmang